Lidmaatschap
Leden moeten als leerling ingeschreven hebben gestaan bij het Murmellius Gymnasium òf als medewerker verbonden zijn geweest aan de school. Er wordt derhalve niet als (impliciete) eis gesteld dat een leerling met goed gevolg het examen aan het Murmellius Gymnasium moet hebben behaald.
Duur lidmaatschap
Het lidmaatschap duurt voort tot zich een grond voor beëindiging voordoet: opzegging, overlijden of royement. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de vereniging (bij voorkeur via het secretariaat). Om de opzegging voor een zeker jaar te effectueren, dient die uiterlijk op 30 november van het daar onmiddellijk aan voorafgaande jaar te zijn gedaan.
Kosten lidmaatschap
De eerste drie jaar na het verlaten van het Murmellius Gymnasium betalen leden geen contributie. Daarna bedraagt de contributie 10 euro per jaar.
Lid worden
U kunt zich op drie manieren aanmelden als lid van Ad Veras Amicitias:
  1. via deze site door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier
  2. door het sturen van een email naar info@adveras.nl
  3. schriftelijk via het secretariaat, onder beantwoording van de vragen op het aanmeldingsformulier. Het formulier kan u desgevraagd ook door het secretariaat worden toegezonden.