Ledenbestand
Aanmelden als lid
Verplichte velden zijn rood gekleurd
Voor leerkrachten en medewerkers aan het murmellius:
Bankgegevens:
   
     
 
Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u per email uw lidnummer toe. Vergeet derhalve niet om uw email adres in te vullen. Als u geen password invult, dan kennen wij er één toe, en sturen u dat via de mail naar u toe. U kunt dit password dan na inloggen wijzigen. Met het lidnummer en password kunt u o.a. het fotoarchief raadplegen.