KLEINE REÜNIE
Zaterdag 24 september 2022
Murmellius Gymnasium
Bergerhout 1, Alkmaar
 
Programma kleine reunie:
14.30 - 15.00   Ontvangst op school
15.00 - 16.00   Algemene Leden Vergadering
16.00 - 17.00   Lezing ??
17.00 - 18.00   Pop Pubquiz door Peter Bakker en Fred de Geus
18.00 - 21.00   Borrelen bijpraten en Tapas buffet
 
Het was dit jaar lastig om iemand voor de lezing te vinden.
Dat een paar bestuursleden het afgelopen jaar met ziekte te kampen hadden hielp ook niet mee om een geschikt onderwerp en spreker te vinden.
Wij zullen de komende maand nog ons best doen om iemand te vinden, maar het wordt wel kort dag. Mocht iemand zich geroepen voelen om een praatje te houden van ongeveer een uur, dan houden wij ons aanbevolen. Neem dan contact op via info@adveras.nl. Anders zullen wij moeten uitwijken naar een alternatief programma onderdeel.
 

De pop pubquiz wordt wederom gepresenteerd door Peter Bakker en Fred de Geus. Beide eindexamen jaar 1972. Volgens hetzelfde concept als op de grote reunie van 2019 en de kleine reunie van 2021. 30 vragen over pop muziek vooral van voor 2000 aan de hand van 45 seconden video clipjes, met een keuze uit 4 antwoorden. Ook dit keer zijn er weer 3 bekers te winnen. Een waar collectors item met als opschrift Ad Veras 2022 Pubzquiz
 


 
Oproep algemene ledenvergadering - zaterdag 24 september 2022. Het bestuur van Ad Veras Amicitias roept hierbij de leden van Ad Veras Amicitias op om de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen.
De algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 24 september 2022 van 15.00 uur tot 16.00 uur in het schoolgebouw van het Murmellius Gymnasium, Bergerhout 1, Alkmaar.
 
De algemene ledenvergadering is vrij toegankelijk voor alle leden van Ad Veras Amicitias. Aan het bijwonen van de vergadering en het uitoefenen van rechten uit hoofde van het lidmaatschap ter vergadering zijn geen kosten verbonden. In principe hoeft u zich niet aan te melden. Voor zover zijn er geen beperkende maatregelen meer wat betreft COVID
 
   Notulen ALV 2021 en financiëeel verslag penningmeester:
   Notulen ALV 2021 (pdf)
   Financiëel verslag penningmeester (pdf)
   Agenda voor de vergadering wordt op de ALV verstrekt
 

 
Gekoppeld aan de ALV hebben wij op zaterdag 24 september 2022 weer de jaarlijkse Kleine Reünie georganiseerd, in de aula van school, voor oud- leerlingen, (oud-)leraren en (oud-)medewerkers.
Naast bovengenoemden zijn ook partners van harte welkom.
 
Leden van Ad Veras betalen voor de drankjes en lopend Tapas buffet (met keuze uit vlees, vis en vegetarisch, niet veganistisch) 7,50 p.p, niet-leden en partners betalen 22,50 p.p. Het buffet wordt net als in 2019 en 2021 verzorgd door Food for the Mood. Omdat wij de cateraar een week van te voren een aantal moeten doorgeven willen wij u verzoeken om u aan te melden.
 
Om uw aanmelding definitief te maken verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken naar bankrekening NL 38 INGB 0003 6197 64 t.n.v. Ad Veras Amicitias o.v.v. Kleine Reünie", en lidnummer of examenjaar.
(Oud)-leraren en (oud)-medewerkers betalen geen bijdrage, maar gelieve zich wel aan te melden via de e-mail: info@adveras.nl.
 
We gaan er met zijn allen weer een mooie middag en avond van maken!
 
Aanmelden voor de kleine reünie kan via de mail
Of door het sturen van een briefje naar het secretariaat, Verdistraat 90, 1817 JG Alkmaar.