Introductie
De volledige naam van Ad Veras luidt: "Ad Veras Amicitias, vereniging van oud-leerlingen van het Murmellius Gymnasium te Alkmaar". De vereniging werd opgericht op 24 april 1976 door mevrouw Nieuwenhuizen, mevrouw Koelma, de heer Van den Born, de heer Josephus Jitta en de heer van Leersum. Nota bene: de meerderheid van de oprichters was ook zelf leerkracht aan het Murmellius Gymnasium.
Bestuur
Het huidige bestuur wordt gevormd door: Tineke Wolfswinkel (voorzitter), Gert Jan van Hilten (pennigmeester), Rita Hellemons-Pilon en Aya Wolters-Hartog, Peter Bakker, Fred de Geus, en Gerard van Wieringen.
Voor de verdere gegevens van de afzonderlijke bestuursleden dient u ingelogd te zijn. Inloggen is voorbehouden aan leden van de vereniging. U kunt wel altijd een email sturen naar
Doelstelling
In de statuten worden twee doelstellingen van de vereniging vermeld:
  1. Het bevorderen van het contact tussen de oud-leerlingen van het Murmellius Gymnasium te Alkmaar onderling en dat van de oud-leerlingen met de school
  2. Het bijdragen in de bloei van het Murmellius Gymnasium
Activiteiten
De middelen om deze doelen te bereiken zijn beperkt (maar niet limitatief) geformuleerd: het organiseren van reünies, het uitgeven van een jaarlijks informatiebulletin en het steunen van die initiatieven die bijdragen tot de bloei van het Murmellius Gymnasium.
Bulletin
Het bestuur streeft ernaar alle leden een bulletin toe te zenden, in maart en in augustus. Behalve informatie van èn over de school informeren wij u daarin over activiteiten van de vereniging en andere oud-leerlingen.
Algemene ledenvergadering
Jaarlijks op de eerste zaterdag van oktober (met uitzondering van 8 oktober, dan wordt een andere datum vastgesteld) vindt de algemene ledenvergadering plaats, in beginsel in Gymnasium aan de Bergerhout 1 in Alkmaar. De vergadering is vrij en kosteloos toegankelijk voor de leden. Leden die dit op prijs stellen, kunnen desgevraagd van te voren een exemplaar van de stukken ontvangen.
De vergadering wordt traditiegetrouw afgesloten met een lezing van een oud-leerling of een oud-docent en een gezellige lunch. Voor de lunch dient men zich overigens wel van te voren aan te melden. Bovendien worden voor de lunch ? 17,50 kosten in rekening gebracht, vooraf per bank te voldoen.
Lustra
Verder levert de vereniging ook een belangrijke bijdrage aan schoollustra door het ter gelegenheid daarvan organiseren van een grote reünie voor alle oud-leerlingen.
Contact met andere oud-leerlingen
Tot slot: in het kader van het bevorderen van het contact tussen oud-leerlingen van het Murmellius Gymnasium kan elke oud-leerling (ook niet-leden) het bestuur van Ad Veras een verzoek doen tot het verstrekken van de gegevens van een andere oud-leerling. Aan dit verzoek wordt pas gehoor gegeven als Ad Veras over de gegevens beschikt, en uiteraard pas na daartoe gegeven toestemming van de oud-leerling wiens gegevens opgevraagd worden.