Op zaterdag 24 september vindt de jaarlijkse ledenvergadering van Adveras (ALV) plaats in de aula van het Murmellius Gymnasium, Bergerhout 1, Alkmaar.
Evenals voorgaande jaren is de ALV onderdeel van een kleine reunie, die tussen de lustrum reunies georganiseerd wordt. Meer informatie, o.a. het programma kunt u vinden onder Reunie. Ook dit jaar zal er weer een Pub quiz worden gehouden met als onderwerp nederpop.

Foto's van de vorige kleine reunie kunt u vinden in het Fotoarchief onder het item Reunies en Ad Veras: 2021


Welkom op de site van Ad Veras Amicitias, de vereniging van oud-leerlingen van het Murmellius Gymnasium te Alkmaar. Langs deze weg nodigt het bestuur u van harte uit om kennis te maken met (de mensen achter) de vereniging.
Nu de informatie van een oud-leerlingenvereniging noodzakelijkerwijs privacy-gevoelig is, is alleen een deel openbaar. Het overgrote deel is slechts toegankelijk voor leden.
Via de ledenpagina's kunnen leden:
  • Het fotoarchief bezoeken, met vele klassenfoto's vanaf 1928. Niet-leden kunnen een verzoek voor het opvragen van één of meerdere foto's van een bepaald jaar richten aan het secretariaat.
  • Het informatie bulletin lezen
  • Vergaderstukken raadplegen, van voorgaande of de eerstvolgende algemene ledenvergaderinge(n)
  • Gegevens van het bestuur en andere leden raadplegen, voor zover die toestemming hebben gegeven om hun gegevens te mogen inzien
  • Hun eigen gegevens wijzigen
Het bestuur hoopt langs deze weg iedereen te bereiken die de vereniging een warm hart toedraagt en wil meewerken aan bevorderen van het contact tussen oud-leerlingen en oud-medewerkers van het Murmellius Gymnasium. Immers, de oud-leerlingen en oud-docenten zijn met z'n allen verbonden geweest aan een bijzondere school, en zou jammer zijn als die verbondenheid verloren zou gaan!
Gegroet, het bestuur:
Boven van links naar rechts: Tineke Wolfswinkel, Gert-Jan van Hilten, Rita Hellemons-Pilon, en Gerard van Wieringen,
Onder van links naar rechts: Aya Wolters-Hartog, Peter Bakker, Fred de Geus,
 
Er is een begin gemaakt met het toevoegen van het foto archief van Gert Jan Luijendijk met veel foto's uit de periode 1971-1978, waaronder de bouw van de nieuwe lokalen op o.a. de binnenplaats. Ook een bouwtekening van het Murmellius uit 1938.