Welkom op de site van Ad Veras Amicitias, de vereniging van oud-leerlingen van het Murmellius Gymnasium te Alkmaar. Langs deze weg nodigt het bestuur u van harte uit om kennis te maken met (de mensen achter) de vereniging.
Nu de informatie van een oud-leerlingenvereniging noodzakelijkerwijs privacy-gevoelig is, is alleen een deel openbaar. Het overgrote deel is slechts toegankelijk voor leden.
Via de ledenpagina's kunnen leden:
  • Het fotoarchief bezoeken, met vele klassenfoto's vanaf 1928. Niet-leden kunnen een verzoek voor het opvragen van één of meerdere foto's van een bepaald jaar richten aan het secretariaat.
  • Het informatie bulletin lezen
  • Vergaderstukken raadplegen, van voorgaande of de eerstvolgende algemene ledenvergaderinge(n)
  • Gegevens van het bestuur en andere leden raadplegen, voor zover die toestemming hebben gegeven om hun gegevens te mogen inzien
  • Hun eigen gegevens wijzigen
Het bestuur hoopt langs deze weg iedereen te bereiken die de vereniging een warm hart toedraagt en wil meewerken aan bevorderen van het contact tussen oud-leerlingen en oud-medewerkers van het Murmellius Gymnasium. Immers, de oud-leerlingen en oud-docenten zijn met z'n allen verbonden geweest aan een bijzondere school, en zou jammer zijn als die verbondenheid verloren zou gaan!
Gegroet, het bestuur:
Van links naar rechts: Fred de Geus, Gerard van Wieringen,
Aya Wolters-Hartog, Tineke Wolfswinkel Peter Bakker,
Rita Hellemons-Pilon, en Gert-Jan van Hilten.
 
Unieke 1e jaargang Interpres uit 1945 (19 nummers) toegevoegd aan het fotoarchief"